Scholen en Leerkrachten

 

Naast de klassieke rondleiding doorheen de permanente collectie of de tijdelijke tentoonstellingen, biedt het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen ook de mogelijkheid om met leerlingen op een meer interactieve manier in het museum aan de slag te gaan. Zo worden in het kader van tijdelijke tentoonstellingen interactieve demonstraties uitgewerkt voor leerlingen van het secundair onderwijs. Daarnaast bieden wij ook een vragenlijst waarmee de leerlingen zelfstanding in de tentoonstellingen op ontdekking kunnen gaan. Indien mogelijk worden deze demonstraties naderhand aangepast, teneinde deze blijvend te kunnen aanbieden (onafhankelijk van de bijhorende tijdelijke tentoonstelling).

 

Ons aanbod bestaat momenteel uit de volgende demonstraties:

 

Onze ogen bedrogen …

 

20 lln.

2 lesuren

€ 75/sessie

 

Tijdens deze laagdrempelige interactieve workshop maken we spelenderwijs kennis met hoe we zien en hoe onze ogen ons dikwijls bedriegen. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer de werking van het menselijk oog, perspectief, anamorfose, lichtbreking, bewegend beeld en allerhande optische illusies.

 

Doelgroep:  Basisonderwijs (4/5/6e leerjaar). Het niveau wordt aangepast aan de deelnemers.

 

Periode: In onderling overleg met de leerkracht.

 

Locatie: Site Sterre (S30) – Gent

 

 

Biologie van de voeding

 

25 lln.

1 lesuur

€ 60/sessie

 

Levende wezens nemen voedsel tot zich om te overleven. Ook voor de mens is voeding noodzakelijk, want enkel zo kunnen we voldoende energie opwekken om alle processen

in ons lichaam optimaal te laten verlopen. Hoewel iedereen meermaals per dag eet, blijkt al gauw dat leerlingen weinig weten over wat ze eten. De workshop wil daarin verandering brengen. Samen met een deskundige proberen leerlingen een antwoord te formuleren op vragen als “Wat is de samenstelling van onze voeding?”, “Waarom eten we?”, “Wat is bederf en hoe kunnen we dat vermijden?”, “Hoe proeven we en wat beinvloedt daarbij onze smaak?”.

 

Doelgroep:  Secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO)

 

Periode: In onderling overleg met de leerkracht.

 

Materiaal: Schrijfgerei

 

Locatie: Site Sterre (S30) – Gent

 

 

Geluid en resonantie

 

25 lln.

1 lesuur

€ 60/sessie

 

Wat is geluid? Hoe plant het zich voort? Op welke manieren nemen mensen geluid waar? Wat betekenen begrippen zoals toonhoogte, frequentie, intensiteit en klankkleur? Hoe kunnen we die feitenkennis vertalen naar een beter bespelen van muziekinstrumenten? De leerlingen laten verschillende voorwerpen trillen: snaren, staven, luchtkolommen, platen en vliezen. Tijdens een vergelijkend onderzoek is resonantie een sleutelbegrip. Met behulp van Chladni-figuren visualiseren de deelnemers geluidsgolven.

 

Doelgroep:  Secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO)

 

Periode: In onderling overleg met de leerkracht.

 

Locatie: Site Sterre (S30) – Gent

 

 

Vacuüm in de ruimte

 

25 lln.

1 lesuur

€ 60/sessie

 

Op aarde leven we binnen de aardatmosfeer die ons hele doen en laten bepaalt. Die laag bevat de zuurstof die we inademen, zorgt ervoor dat we met elkaar communiceren en laat de verschillende aggregatietoestanden van een stof toe. In de interstellaire ruimte is dat wel even anders, daar heerst het vacuüm of het luchtledige. In een laboratorium kunnen

onderzoekers die luchtledige toestand – met enige moeite – nabootsen. De leerlingen krijgen tijdens de workshop enkele demonstraties te zien: vacuümpomp met ballon, brandende kaars en marshmallows en de Maagdenburgse halve bollen. Verder onderzoeken de leerlingen de doorgang van licht door een vacuüm en koken ze water onder verminderde

druk.

 

Doelgroep  Secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO)

 

Periode In onderling overleg met de leerkracht.

 

Locatie Site Sterre (S30) – Gent

 

 

Fysica en chemie in de keuken

 

25 lln.

1 lesuur

€ 60/sessie

 

In de keuken is ‘warmteoverdracht’ een sleutelbegrip. Door gebruik te maken van de warmte die opgewekt wordt door bv. een inductiekookplaat of een microgolfoven kunnen mensen voedsel garen. Hoe de productie en de overdracht van warmte precies verloopt, komen de leerlingen tijdens deze workshop te weten. Al gauw zal duidelijk worden dat fysica en chemie niet weg te denken zijn uit de keuken. Als toetje maken de leerlingen kennis met de verfrissende eigenschappen van vloeibare stikstof door er zelf een lekker roomijsje mee te maken.

 

Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO)

 

Periode: In onderling overleg met de leerkracht.

 

Locatie: Site Sterre (S30) – Gent

 

 

Maak je eigen microscoop

 

20 lln.

2 lesuren

€ 75/groep

 

In het spoor van de 17de-eeuwse onderzoeker Antoni Van Leeuwenhoek maken leerlingen een eigen microscoop m.b.v. een glazen pipet en bunsenbrander. Hiermee

onderzoeken ze de cellen van planten. Nadien bestuderen leerlingen de verschillende microscopen in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. Op die manier ontdekken ze de relatie tussen technische vernieuwing en wetenschappelijke ontdekkingen en vergaren ze inzicht in de verhouding tussen wetenschap en maatschappij.

 

Doelgroep: Secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO): 1ste en 2de graad

 

Periode: In onderling overleg met de leerkracht.

 

Locatie: Site Sterre (S30) – Gent

 

 

Geschiedenis van de elektriciteit

- tijdelijk niet beschikbaar -

 

25 lln.

1 lesuur

€ 60/sessie

 

In deze interactieve demonstratie wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de elektriciteit: het opwekken van ladingen met de eerste elektriseermachines, het transporteren en stockeren van de ladingen, de krachtwerking tussen ladingen etc. Verder wordt aangetoond

dat elektromagnetische golven in een laboratorium kunnen worden opgewekt en dat onze huidige technologische maatschappij daarop is gebaseerd met o.a. de radio, tv, draadloos netwerk, smartphone en GPS. Er wordt ook ingegaan op ‘vacuüm en elektriciteit’ aan de hand van demonstraties met Geissler en Crookes buizen.

 

Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO)

 

Periode: In onderling overleg met de leerkracht.

 

Locatie: Site Sterre (S30) – Gent

 

 

Bij de aanvang van een nieuwe tijdelijke tentoonstelling organiseert het museum telkens een studiedag voor leerkrachten uit het secundair onderwijs. Deze studiedagen omvatten over het algemeen een aantal academische lezingen met betrekking tot het onderwerp van de tijdelijke tentoonstelling, een voorstelling van de educatieve workshops (al dan niet aangevuld met andere relevante demonstraties) en een bezoek aan de tentoonstelling.

 

 

© Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 2015